Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum IV.


Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum IV.


   ADQUISICIÓ

Si desitja adquirir el llibre, contacti amb:

Web
comandes@pageseditors.cat
Pagès Editors, S.L Carrer Sant Salvador, 8 25005 Lleida
tel: (00 34) 973 23 66 11
fax núm.: (00 34) 973 24 07 95

Moltes gràcies.
FUNDACIO NOGUERA

Tancar

    Fitxa de publicació

Autor
Títol
Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum IV.
Col.lecció
Textos i Documents - 38
Lloc i data de publicació
Barcelona, 2006
ISBN
84-9779-459-1
Núm. de pàgines
422
Resum
Quart volum de la recopilació de les obres de tipus històric i jurídic del notable estudiós i erudit Josep Maria Pons i Guri. Aquests articles foren publicats en diverses obres i revistes i veuen per primer cop la llum com un tot unificat i de fàcil accés. Aquest volum compren estudis sobre l’orígen d’institucions medievals catalanes com les Corts Generals o el notariat, el mer i mixt imperi, el dret comú a Catalunya i altres sobre fonts i manuscrits medievals per a la història jurídica de Catalunya, com els conservats al Col·legi d'Advocats de Barcelona
 

 

Pujar