Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Segle XVI). Volum II.


Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Segle XVI). Volum II.


   ADQUISICIÓ

Si desitja adquirir el llibre, contacti amb:

Web
comandes@pageseditors.cat
Pagès Editors, S.L Carrer Sant Salvador, 8 25005 Lleida
tel: (00 34) 973 23 66 11
fax núm.: (00 34) 973 24 07 95

Moltes gràcies.
FUNDACIO NOGUERA

Tancar

    Fitxa de publicació

Autor
Títol
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Segle XVI). Volum II.
Col.lecció
Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya - 27
Lloc i data de publicació
Barcelona, 2003
ISBN
84-7935-174-8
Núm. de pàgines
644
Resum
Segon volum de la ja esmentada revisió completa de l’Índice Cronólogico Alfabético de Josep Maria Madurell i Marimon, l'obra que fins fa poc s’utilitzava per la consulta dels protocols de l’AHPB. Aquest nou inventari descriu quasi 8.000 volums escrits per 291 notaris renaixentistes, donant doncs bon compte de l'enormitat de la tasca catalogadora empresa, i és acompanyat de dos índexs de notaris, un d'alfabètic i un altre de cronològic.
 

 

Pujar