Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 1142-1500


Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 1142-1500


   ADQUISICIÓ

Si desitja adquirir el llibre, contacti amb:

Web
comandes@pageseditors.cat
Pagès Editors, S.L Carrer Sant Salvador, 8 25005 Lleida
tel: (00 34) 973 23 66 11
fax núm.: (00 34) 973 24 07 95

Moltes gràcies.
FUNDACIO NOGUERA

Tancar

    Fitxa de publicació

Autor
Títol
Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 1142-1500
Col.lecció
Textos i Documents - 55
Lloc i data de publicació
Barcelona, 2014
ISBN
978-84-9975-511-3
Núm. de pàgines
629
Resum
L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, dependent del Col•legi de Notaris de Catalunya i inserit dins el Sistema d’Arxius de Catalunya, compta amb una documentació d’una gran riquesa, atesa la secular i forta inserció de la institució notarial dins el tramat social del país i l’àmplia diversitat d’actuacions del notari en el desplegament de la seva funció de fedatari públic.

La col•lecció de pergamins està formada per unes mil set-centes unitats, des de 1142 fins a 170, i ténen bàsicament dos fonts: els vinculats als protocols i relacionats amb la gènesi i el procés de redacció de l’instrument notarial o que actuaven de suport. I, de l’altra, la nissaga dels marquesos d’Aguilar, el darrer administrador general dels quals a Catalunya fou el notari barceloní Lluís Gonzaga Pallós
 

 

Pujar