FOLLIA I CAMPS


  Robert  FOLLIA I CAMPS
   Vocal,
  (Sant Sadurní de l’Heura, Girona, 1930)

Vocal de la Fundació Noguera des de 1977.

Notari des del 1961, ha exercit a Chantada (Galícia), Castelló de la Plana i, des del 1970, a Barcelona, fins a la seva jubilació, l’any 2000. Fou censor 1er. del Col·legi de Notaris de Catalunya i degà entre 1990 i 1995. Membre de l'’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya des del 1985, de la qual va ser-ne president del 2000 al 2008. Ha format part del primer Consell Econòmic de la Universitat Pompeu Fabra i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya. Ha publicat diversos treballs en matèria de dret civil.Pujar