TORRENT I CUFÍ


  Francesc  TORRENT I CUFÍ
   Vocal,
  (Fonteta, Girona, 1954)

Vocal de la Fundació Noguera des de l’any 1999.

Notari des del 1984, exercint primer a Albarrací (Terol) i, des de l’any 1987, al Masnou (Barcelona). Professor de doctorat en dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1997. Ha estat patró de la Fundació Àpoca i membre del consell de redacció de la revista homónima.
També ha estat membre de la Comissió de Dret Patrimonial de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya que va elaborar el que avui és el Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya i l’avantprojecte del Llibre sisè, sobre obligacions i contractes; Actualment és membre de la Comissió de Drets reals del mateix Observatori de Dret Privat , així com de l’Observatori Català de la Justícia: Les llengües a Catalunya en l’àmbit de l’Administració de Justícia.
Ha publicat nombrosos treballs sobre llengua i dret.Pujar