Novetats editorials
Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)
Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)

Adrià CASES
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
El manual de 1780 de Josep Clot Blet, notari de Reus
El manual de 1780 de Josep Clot Blet, notari de Reus

Roser PUIG I TÀRRECH
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301)
Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301)

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
El primer llibre d’inventaris i encants del notari de Tarragona Bernat Gendre (1577-1597).
El primer llibre d’inventaris i encants del notari de Tarragona Bernat Gendre (1577-1597).

Isabel COMPANYS I FARRERONS - Montserrat SANMARTÍÍ ROSET
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
El llibre segon d’inventaris i encants del notari de Tarragona Bernat Gendre (1579/1612).
El llibre segon d’inventaris i encants del notari de Tarragona Bernat Gendre (1579/1612).

Montserrat SANMARTÍÍ ROSET - Isabel COMPANYS I FARRERONS
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de Pere el Gran. 2. Relacions internacionals i política exterior (1260-1285)
Diplomatari de Pere el Gran. 2. Relacions internacionals i política exterior (1260-1285)

Stefano M. CINGOLANI
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de Santa Maria de les Franqueses, 1075-1298.
Diplomatari de Santa Maria de les Franqueses, 1075-1298.

Jaume ESCUDER
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Pujar