Antoni VIRGILI    
Fundació Noguera 

Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193).
Més Informació
 

Pujar