Joan-Xavier QUINTANA I SEGALÀ    
Fundació Noguera 

Notaris carlins a Catalunya (1833-1840)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar