Raimon Noguera i Guzmán
Benvinguda

La Fundació Noguera és una entitat cultural catalana sense ànim de lucre, creada a Barcelona l'any 1976 pel notari Raimon Noguera i Guzmán.

Fidel als objectius amb que va ser constituïda, la Fundació treballa per a preservar i divulgar el patrimoni històric documental català, i especialment el que ha generat l'activitat notarial al llarg dels segles. Aquest llegat es remunta a l'època medieval i és un dels més rics i més antics d'Europa. Per això, La Fundació patrocina i promou la inventariació d'arxius, la transcripció de fons, l'estudi documental i la recerca històrica. També impulsa accions de difusió, que inclouen la dotació anual de les Beques Raimon Noguera, l'organització de congressos o la col·laboració amb entitats i institucions en projectes afins.

Tots els treballs estan publicats per la Fundació i s'integren en diverses col·leccions editorials. Són d'alt  nivell científic i metodològic i compten amb l'autoria d'importants especialistes. La Fundació posa a disposició les seves publicacions a través d'aquest lloc web. Des de l'any 2004, es pot consultar en text íntegre, d'accés liure i gratuït.

La Fundació Noguera

És una entitat cultural catalana sense ànim de lucre, creada a Barcelona l'any 1976 pel notari Raimon Noguera i Guzmán.

Des de sempre, la Fundació treballa per preservar i divulgar el patrimoni històric documental català, sobre tot el que ha generat l'activitat notarial al llarg de segles. Aquest llegat és dels més rics i més antics d'Europa.
Per això, la Fundació promou i publica la inventariació i la transcripció dels fons documentals i els treballs de recerca histórica. I convoca cada any les Beques Raimon Noguera.

Les seves publicacions són de lliure accés en aquest lloc web. A partir del 2004, en text íntegre i gratuït.

 

Publicacions

Publicacions

Accés lliure a
les publicacions
en pdf


Servei d'avís

Servei d'avís

L'avisem sobre les
Novetats Editorials
per e-mail


Pujar