Revista EHDAP
Revista EHDAP

Adquisicions i subscripcions:
Marcial Pons Librero
Departament de revistes
Carrer San Sotero, 6
28037 Madrid
Editorial Marcial Ponts /
adquisició de la revista

I Etapa

Director: Raimon Noguera i Guzmán

Dels volums I-III, 1948-1955.

Volum III (1955) Índex en pdf
Volum II (1950) Índex en pdf
Volum I (1948) Índex en pdf
Pujar