II Congrés d'Història del Notariat Català
Celebrat a Barcelona, el 5 i 6 de novembre de 1998.
Congres d'Historia del Notariat

El Congrés s'estructurava en dues àrees temàtiques:

1. L'instrument i els registres notarials, des del segle XI al segle XIX (1862). Anàlisi de la gènesi i evolució de l'instrument notarial, la seva diversitat jurídica així com l'orígen del protocol i la seva evolució al llarg de la història.
2. Comerç i protocol. La documentació mercantil notarial als segles XVIII i XIX. Si analitza el reflex que l'expansió del comerç ha tingut en l'instrument notarial així com la resposta que a través del notari s'ha donat, compaginant tradició i modernitat, a la nova realitat econòmica sorgida en els segles XVIII i XIX per a garantir la seguretat jurídica privada en l'àmbit del mercat.

Enllaç amb les actes del II Congrés


Pujar