I Congrés d'Història del Notariat Català
Celebrat a Barcelona, el 11, 12 i 13 de novembre de 1993.
Congres d'Historia del Notariat

El Congrès s'estructurava en tres àrees temàtiques:

1. La professió notarial i la seva evolució a Catalunya. L'orígen del notari i la seva evolució del segle X al segle XIII. Els notaris comtals. La diversitat de notaris i escrivanies. Els conflictes dels segles XIV-XVII. La formació del notari, L'instrument notarial i la seva evolució. Teories i pràctiques notarials.
2. L'organització notarial a Catalunya. Els col·legis i els sesu precedents. Privilegis de creació. Actuacions i competències. Organització, ordinacions, etc.
3. L'aportació cultural del notari a la societat catalana. El notari i la política, la literatura, la ciència històrica, el dret, etc.

Enllaç amb les actes del I Congrés


Pujar