Arxiu d'Imatges - La Fundació

Presentació del primer inventari de l'Arxiu de Sitges


Presentació de l'estudil sobre visites pastorals a Cruïlles, 2006


Presentació del Llibre Vermell de la ciutat de Girona, a l'Ajuntament, 2006


El primer inventari, el de l' Arxiu de Sitges


Presentació del Llibre Vermell a Girona, 1988


La sala "Noguera" del Col·legi de Notaris de Catalunya


El llibre del Consolat de Mar, una font capdal


La Fundació col·labora en iniciatives d'altres entitats (Ascó 1997)


Presentació del Manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà, el 2005 a Perpinyà


La taula de treball on es reuneix el patronat de la Fundacio, a la sala "Noguera" del Col·legi de Notaris


La Fundació publica els treballs de recerca dins les seves col·leccions editorials

Tots els arxius d'imatges

Pujar