Congrés d'Història del Notariat
Congres d'Historia del Notariat


La Fundació organitza puntualment congressos d'Història del Notariat Català, convocant professionals, historiadors i estudiosos de la història del notariat, per analitzar i aprofundir en la institució, que ha tingut un pes important en la configuració de la nostra societat. Donat que la recerca sobre el notariat es una línia historiogràfica concreta, la Fundació impulsa trobades científiques, per donar llum a noves aportacions, i aspectes inèdits en aquest camp, estudis que son posteriorment publicats en les actes a cada congrés.

Pujar