Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XX, (1901-1940). Volum IX.


Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XX, (1901-1940). Volum IX.


   ADQUISICIÓ

Si desitja adquirir el llibre, contacti amb:

Web
comandes@pageseditors.cat
Pagès Editors, S.L Carrer Sant Salvador, 8 25005 Lleida
tel: (00 34) 973 23 66 11
fax núm.: (00 34) 973 24 07 95

Moltes gràcies.
FUNDACIO NOGUERA

Tancar

Novetat Editorial     

Autor
Títol
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XX, (1901-1940). Volum IX.
Col.lecció
Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya - 37
Lloc i data de publicació
Barcelona, 2019
ISBN
978-84-1303-133-0
Núm. de pàgines
622
Resum
Com es feu amb el segle XIX, en què es tallà en el 1862 —any de promulgació de la Llei orgànica del notariat—, tampoc en aquest cas s’ha dividit el segle xx per la meitat i s’ha optat pel tall cronològic més coherent del final del período bèl·lic de 1936-1939. I també com en els dos volums anteriors, es descriuen els protocols de Badalona, localitat que, tot i formar districte propi des de la demarcació notarial de 1983, cal incloure-la dins el de Barcelona, perquè així es considerà en la primera demarcació de 1866 i per fidelitat al principi segons el qual un canvi en la demarcació no ha de comportar en cap cas la remoció física de la seva documentació.
 

Pujar