Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I


Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I


   ADQUISICIÓ

Si desitja adquirir el llibre, contacti amb:

Web
comandes@pageseditors.cat
Pagès Editors, S.L Carrer Sant Salvador, 8 25005 Lleida
tel: (00 34) 973 23 66 11
fax núm.: (00 34) 973 24 07 95

Moltes gràcies.
FUNDACIO NOGUERA

Tancar

Novetat Editorial     

Autor
Títol
Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I
Col.lecció
Estudis - 79
Lloc i data de publicació
Barcelona, 2019
ISBN
978-84-1303-093-7
Núm. de pàgines
450
Resum
Aquest és el primer volum d'un treball madur i complex, que està estructurat en dues parts, la primera de les quals està dedicada a les institucions pròpies, generades pel territori de Girona durant el període objecte d’anàlisi, i la segona se centra a descobrir i identificar les elits polítiques imbricades en la vida municipal. O sigui, qui són els protagonistes que exerceixen el poder a la ciutat de Girona. Ens trobem davant d’una obra ambiciosa, rellevant, ben dissenyada, ben documentada, ben dirigida i ben escrita.
 

Pujar