Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533).


Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533).


   ADQUISICIÓ

Si desitja adquirir el llibre, contacti amb:

Web
comandes@pageseditors.cat
Pagès Editors, S.L Carrer Sant Salvador, 8 25005 Lleida
tel: (00 34) 973 23 66 11
fax núm.: (00 34) 973 24 07 95

Moltes gràcies.
FUNDACIO NOGUERA

Tancar

    Fitxa de publicació

Autor
Títol
Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533).
Col.lecció
Llibres de Privilegis - 7
Lloc i data de publicació
Barcelona, 2000
ISBN
84-7935-704-5
Núm. de pàgines
748
Resum
Prou coneguts són els estudis històrics sobre Girona que ha dut a terme el doctor Christian Guilleré, que ara ens ofereix en aquest volum l'edició d'un dels tres llibres de privilegis que es conserven a la ciutat del Ter i l'Onyar, el Llibre Verd, el més important dels tres. És una recopilació feta amb la voluntat de registrar els principals documents que establien el funcionament de la vida dels ciutadans, com la fiscalitat o el subministrament de queviures, i per tant peça clau per entendre la seva vida quotidiana.
 

 

Pujar