“Un notari dels d’abans”

Quan Noguera és notari de Barcelona el 1935 i de seguida s’involucra activament en la institució notarial, com a secretari del Col·legi de Notaris i en altres responsabilitats. La seva carrera professional no s’atura ni durant la guerra civil.

Noguera forma part del grup certament notable de notaris que exerceixen a la capital després de la guerra Civil, amb noms tan il·lustres com els de Raimon M. Roca Sastre, Ramon Faus, Enric Gabarró, Frederic Trias de Bes o Josep M. de Porcioles. És degà del Col·legi de Notaris de Catalunya entre el 1966 i el 1968, duent a terme una intensa activitat institucional tant a nivell català, espanyol, com en l’àmbit del notariat llatinoamericà.

Quan el 1972 Noguera es jubila, compta amb trenta-set anys d’exercici, una trajectòria professional molt important i una reconeguda competència jurídica: ha intervingut decisivament en temes cabdals per al devenir institucional de Catalunya, com la complicada successió de Francesc Cambó, o la solució de la titularitat de la muntanya de Montserrat a través de la vella figura de l’emfiteusi, en el Patronat del Monestir de Pedralbes o en els problemes que plantejava, aleshores, l’hospital de Sant Pau.

Com a jurista, amb tot el sentit del mot, Noguera també ha actuat decisivament en la redacció de la reforma de la llei hipotecària de 1944, en la llei de redempció de Censos de 1945, en el decret del mateix any que permet al Col·legi de Notaris conservar el seu arxiu històric. Ja jubilat i en període de recuperació de l’autonomia, Noguera intervé en la redacció de la llei de fundacions privades de Catalunya de 1982.

Com a jurista també, esdevé membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Catalans, on intervé activament en la seva normalització després de l’etapa franquista. També esdevé l’assessor jurídic de diverses institucions i fundacions culturals (Fundació Pau Casals, Fundació Joan Miró, Fundació Jaume Bofill, Biblioteca de Catalunya, Congrés de Cultura Catalana, etc.)

 

Pujar