Salvatore MARINO    
Fundació Noguera 

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle xv.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar