Josep SAN RUPERTO ALBERT    
Fundació Noguera 

Emprendedors Transnacionals. Les trajectòries econòmiques i d’ascens social dels Cernezzi i Odescalchi a la Mediterrània occidental (ca.1590-1689)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar