Albert REIXACH SALA    
Fundació Noguera 

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum II
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar