Albert MARTÍNEZ I ELCACHO    
Fundació Noguera 

Les argenteres de Falset (1342-1358). Gestió, control i registre de l’explotació minera i metal·lúrgica de la plata a la Catalunya medieval.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar