Lluïsa CASES I LOSCOS    
Fundació Noguera 

Inventari de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XVII (1651-1700). Volum IV.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Catàleg dels Protocols Notarials de Lleida.
Més Informació
Catàleg de l’Arxiu Notarial de Tremp.
Més Informació
Catàleg dels Arxius Notarials de Vic.
Més Informació
Catàleg dels Protocols Notarials de Barcelona.
Més Informació
Catàleg de l’Arxiu de Protocols del districte notarial de Sort.
Més Informació
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Segles XIII-XV). Volum I.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Segle XVI). Volum II.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XVII (1601-1650). Volum III.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XVIII (1701-1750). Volum V.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XVIII (1751-1800). Volum VI.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XIX (1801-1862). .Volum VII .
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XIX (1863-1900), Volum VIII.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XX, (1901-1940). Volum IX.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar