Diplomataris
77 - Diplomatari de la catedral de Tortosa. Episcopats de Ponç de Torrella (1212-1254) i Bernat d’Olivella (1254-1272). Volum II

Antoni VIRGILI - Josep Maria ESCOLÀ - Manel PICA - Montserrat ROVIRA
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
76 - Diplomatari de la catedral de Tortosa. Episcopats de Ponç de Torrella (1212-1254) i Bernat d’Olivella (1254-1272). Volum I

Josep Maria ESCOLÀ - Manel PICA - Montserrat ROVIRA - Antoni VIRGILI
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
75 - Butllari de Catalunya: documents pontificis originals conservats als arxius de Catalunya (1198-1417). Volum III

Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ - Tilamnn SCHMIDT
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
74 - Butllari de Catalunya: documents pontificis originals conservats als arxius de Catalunya (1198-1417). Volum II

Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ - Tilamnn SCHMIDT
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
73 - Butllari de Catalunya: documents pontificis originals conservats als arxius de Catalunya (1198-1417). Volum I

Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ - Tilamnn SCHMIDT
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
72 - Diplomatari de Santa Maria de les Franqueses, 1075-1298.

Javier ESCUDER SÁNCHEZ
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
71 - Col·lecció diplomàtica de l’Archivo Ducal de Cardona (965-1230)

Francesc RODRÍGUEZ BERNAL
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
70 - L’Herètica Pravitat a la Corona d’Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Volum II

Sergi GRAU TORRAS - Eduard BERGA SALOMÓ - Stefano M. CINGOLANI
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
69 - L’Herètica Pravitat a la Corona d’Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Volum I

Sergi GRAU TORRAS - Eduard BERGA SALOMÓ - Stefano M. CINGOLANI
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
68 - Diplomatari de Pere el Gran. 2. Relacions internacionals i política exterior (1260-1285)

Stefano M. CINGOLANI
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
67 - Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301)

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
65 - Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300) Vol. II

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
64 - Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300) Vol. I

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
63 - Diplomatari de Sant Pere d’Ègara iSanta Maria de Terrassa, 1203 - 1291.

Pere PUIG I USTRELL - Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Joan SOLER I JIMÉNEZ - Alan CAPELLADES I RIERA
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
62 - Diplomatari de Pere el Gran. 1. Cartes i Pergamins (1258-1285).

Stefano M. CINGOLANI
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
61 - Col·lecció diplomàtica de Sant Pere d'Àger fins 1198. Volum II.

Ramon CHESÉ LAPEÑA
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
60 - Col·lecció diplomàtica de Sant Pere d'Àger fins 1198. Volum I.

Ramon CHESÉ LAPEÑA
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
59 - Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir duple de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (1245-1300).

Jesús ALTURO I PERUCHO
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
58 - Col·lecció documental del Regnat de Ferran II i la ciutat de València (1479-1513). Volum II.

Ernest BELENGUER CEBRIÀ
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
57 - Col·lecció documental del Regnat de Ferran II i la ciutat de València (1479-1516). Volum I.

Ernest BELENGUER CEBRIÀ
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
56 - Diplomatari del Masdéu. Volum V.

Rodrigue TRETÓN
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
55 - Diplomatari del Masdéu. Volum IV.

Rodrigue TRETÓN
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
54 - Diplomatari del Masdéu. Volum III.

Rodrigue TRETÓN
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
53 - Diplomatari del Masdéu. Volum II.

Rodrigue TRETÓN
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
52 - Diplomatari del Masdéu. Volum I.

Rodrigue TRETÓN
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
51 - Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum IV.

Ignasi J. BAIGES - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
50 - Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum III.

Ignasi J. BAIGES - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
49 - Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum II.

Ignasi J. BAIGES - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
48 - Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum I.

Ignasi J. BAIGES - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
47 - Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella.

Jordi BOLÒS
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
46 - El Cartoral de Rúbriques Vermelles de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324).

Josep M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ †
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
45 - Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Casserres. Volum II.

Irene LLOP (ed.)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
44 - Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Casserres. Volum I.

Irene LLOP (ed.)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
43 - Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273).

Joan FERRER I GODOY
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
42 - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X- XV).

Jordi BOLÒS
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
41 - Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum V.

Carme BATLLE I GALLART - Josep BAUCELLS I REIG - Àngel FÀBREGA I GRAU - Josep HERNANDO I DELGADO - Manuel RIU I RIU (†)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
40 - Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum IV.

Carme BATLLE I GALLART - Josep BAUCELLS I REIG - Àngel FÀBREGA I GRAU - Josep HERNANDO I DELGADO - Manuel RIU I RIU (†)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
39 - Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum III.

Carme BATLLE I GALLART - Josep BAUCELLS I REIG - Àngel FÀBREGA I GRAU - Josep HERNANDO I DELGADO - Manuel RIU I RIU (†)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
38 - Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum II.

Carme BATLLE I GALLART - Josep BAUCELLS I REIG - Àngel FÀBREGA I GRAU - Josep HERNANDO I DELGADO - Manuel RIU I RIU (†)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
37 - Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum I.

Carme BATLLE I GALLART - Josep BAUCELLS I REIG - Àngel FÀBREGA I GRAU - Josep HERNANDO I DELGADO - Manuel RIU I RIU (†)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
36 - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225). Volum II.

Joan PAPELL I TARDIU
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
35 - Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225). Volum I.

Joan PAPELL I TARDIU
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
34 - Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum III.

GIRONA ARXIU MUNICIPAL DE
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
33 - Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum II.

GIRONA ARXIU MUNICIPAL DE
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
32 - Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum I.

GIRONA ARXIU MUNICIPAL DE
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
31 - Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713). Volum IV.

M. Josepa ARNALL I JUAN - Anna GIRONELLA I DELGÀ
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
30 - Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713). Volum III.

M. Josepa ARNALL I JUAN - Anna GIRONELLA I DELGÀ
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
29 - El Cartulari de Xestalgar: memòria escrita d’un senyoriu valencià.

Manuel PASTOR I MADALENA
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
28 - Un cartoral de la canònica agustiniana de Santa Maria del castell de Besalú (segles X-XV).

Hug PALOU I MIQUEL - Josep M. PONS I GURI
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
27 - Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200). Volum II.

Antoni BACH I RIU
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
26 - Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200). Volum I.

Antoni BACH I RIU
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
25 - Diplomatari de la catedral de Tortosa (1193-1212). Episcopat de Gombau de Santa Oliva.

Antoni VIRGILI (ED.)
Més Informació
24 - Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara. Terrassa, 958-1207.

Pere PUIG I USTRELL - Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Joan SOLER I JIMÉNEZ
Més Informació
23 - Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515). Volum II.

M. Josepa ARNALL I JUAN
Més Informació
22 - Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515). Volum I.

M. Josepa ARNALL I JUAN
Més Informació índex en PDF
índex en PDF
21 - Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista (1076-1244).

Jesús ALTURO I PERUCHO
Més Informació
20 - Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum III.

DIVERSOS AUTORS - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH
Més Informació
19 - Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum II.

DIVERSOS AUTORS - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH
Més Informació
18 - Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum I.

DIVERSOS AUTORS - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH
Més Informació
17 - Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200). Volum II.

Ramón SAROBE
Més Informació
16 - Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200). Volum I.

Ramón SAROBE
Més Informació
15 - Diplomatari de la vila de Cardona (966-1276).

Andreu GALERA I PEDROSA
Més Informació
14 - Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (segles X-XII).

Xavier PÉREZ I GÓMEZ
Més Informació
13 - Col·lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100).

Ramón MARTÍ
Més Informació
12 - Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300).

Josep M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ †
Més Informació
11 - Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193).

Antoni VIRGILI
Més Informació
10 - El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Volum III.

Pere PUIG I USTRELL
Més Informació
9 - El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Volum I.

Pere PUIG I USTRELL
Més Informació
8 - El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Volum I.

Pere PUIG I USTRELL
Més Informació
7 - Diplomatari de Santa Maria d’Amer.

Esteve PRUENCA I BAYONA
Més Informació
6 - Diplomatari de la Ciutat de Manresa (segles IX-X).

Albert BENET I CLARÀ
Més Informació
5 - Mensa episcopal de Barcelona (878-1299).

María PARDO I SABARTÉS
Més Informació
4 - Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real de Mallorca (1361-1386). Volum II.

Lorenzo ANDRINAL - Pau MORA
Més Informació
3 - Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real de Mallorca (1361-1386). Volum I.

Lorenzo ANDRINAL - Pau MORA
Més Informació
2 - Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum II.

Josep M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ †
Més Informació
1 - Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum I.

Josep M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ †
Més Informació
Pujar