Arnaldi de Vilanova opera medica omnia
8 - Epistola de reprobacione nigromantice ficcionis (de improbatione maleficiorum). Volum VII.1.

Sebastià GIRALT
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
7 - Translatio Libri albuzale de medicinis simplicibus. Volum XVII.

Lluís CIFUENTES - Danielle JACQUART - Ana LABARTA - José MARTÍNEZ GÁZQUEZ - Michael R. MCVAUGH
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
6 - Tractus de intentione medicorum. Volum I.

Michael R. MCVAUGH
Més Informació
5 - Tractatus de humido radicali. Volum V.2

Michael R. MCVAUGH - Chiara CRISCIANI - Giovanna FERRARI
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
5 - De esu Carnium. Volum XI.

Dianne M. BAZELL (ED.)
Més Informació
4 - Regimen Almarie - Regimen Castra Sequentium. Volum X.2.

Lluís CIFUENTES - L. GARCIA BALLESTER - Michael R. MCVAUGH
Més Informació
3 - Regimen sanitaris ad regem Aragonum. Volum X.1.

L. GARCIA BALLESTER - P. GIL-STORES - Michael R. MCVAUGH
Més Informació
2 - Aphorismi de gradibus. Volum II.

Michael R. MCVAUGH
Més Informació
1 - Commentum in quasdam parabolas et alias aphorismorum series. Volum VI. 2.

J. A. PANIAGUA, ET AL.
Més Informació
Pujar